PGHH – 500 CHUYỆN BÊN THẦY P52 – Xả Thân Vì Đạo – Luận Về Tam Sách .@Thư Viện PGHH Diễn ĐọcLa mejor compra: Amazon

PGHH – 500 CHUYỆN BÊN THẦY P52 – Xả Thân Vì Đạo – Luận Về Tam Sách .@Thư Viện PGHH Diễn Đọc

Tag: p52, 500 CHUYỆN BÊN THẦY P52 – Xả Thân Vì Đạo – Luận Về Tam Sách

Más: https://247dawgs.xyz/category/comercio

7 Comments to “PGHH – 500 CHUYỆN BÊN THẦY P52 – Xả Thân Vì Đạo – Luận Về Tam Sách .@Thư Viện PGHH Diễn Đọc”

 1. Nhut Van

  Ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả sao nhơn sanh cứ mãi đắm say chẳng tu thân Đặng dựa Phật đài cho thông thả hưởng mùi sen báo

  Reply
 2. đời là vô thường Nguyễn

  Nam Mô A Di Đà Phật 🙏 Đời Là vô thường. Thật giả giả thật vô thường. Sống nay may chết ai lường được đâu. Ở đời sống phải giúp nhau. Cùng nhau Tu học ta cùng về Tây Phương. Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙇

  Reply
 3. PHẬT tức TÂM.

  PHẬT tức TÂM
  TÂM tức PHẬT
  PHẬT đâu xa phật ấy vốn tâm
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  Xin bà con cô bác thường niệm
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  Giữ tâm THIỆN cho thế giới hòa bình
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Reply

Post Comment